Det behövs inte många stavfel förrän läsaren tappar förtroendet för din bok.  Det är viktigt att du låter flera korrekturläsa innan din bok går i tryck. STILITS kan också erbjuda professionell korrekturläsning av våra erfarna korrekturläsare. Normal taxa för korrekturläsning är 0,06 kr/tkn, inkl mellanslag.