layout_sattning_72dpi_1500x423

En professionell layout och sättning är många gånger förutsättningen för ett lyckat bokprojekt. STILITS hjälper gärna till med utformningen av din bok.

Gratis sättning & layout av inlaga och omslag

Om du beställer 300 exemplar eller fler av din bok ingår layout och sättning av kapitelrubriker och löpande text.

För mindre upplagor debiteras arbetet per tecken (enl. tabell).

ANTAL TECKEN (inkl mellanslag) Kostnad
1 – 60.000 tkn 1 000 kr
60.001 – 90.000 tkn 1 500 kr
90.001 – 120.000 tkn 2 000 kr
120.001 – 150.000 tkn 2 500 kr
150.001 – 200.000 tkn 3.500 kr
200.001 – 300.000 tkn 4 000 kr
300.001 – KONTAKTA OSS»

Fotografier, illustrationer och tabeller

För fotografier, illustrationer och tabeller tillkommer kostnad enligt nedan:

  • Bilder:
    Digitala bilder som levereras per cd,  mail eller sprend.com – 10 kr/st.
  • Tabeller o dylikt: 100 kr/st.
  • Index/Register: Vi kan utifrån sökord skapa både personförteckning och register med sidhänvisningar –
    1.000 kr/förteckning eller register, max antal sökord: 100 st, därefter 5 kr/sökord. Gör du personförteckningen eller registret själv utifrån korrekturet, så utgår ingen extra kostnad.

Original, korrektur och slutgiltigt original

När din bok är satt erhåller du ett digitalt original för en sista genomläsning och godkännande. Om du beställt en upplaga på 300 exemplar eller fler av din bok genomför vi upp till 100 korrekturändringar utan extra kostnad. Där utöver debiterar vi 0,50 kr/ändring. Behöver du hjälp med korrekturläsning kan du läsa mer om det här»

För övriga arbeten debiterar vi 500 kr per påbörjad timme.

Samtliga priser är angivna inklusive mervärdeskatt.

<< Hur gör man? :: STILITS partnerprogram >>