ISBN – International Standard Book Number – är en standard för identifiering av tryckta medier som är utgivna för allmän spridning. Den underlättar återsökbarheten av skrifter när man söker, beställer och distribuerar böcker. ISBN är i första hand avsett för detaljhandeln i samband med försäljning.