partnerprogram_72dpi_1500x423

STILITS partnerprogram för försäljning och distribution hjälper dig med marknadsföring, försäljning och logistik. Vi ser till att din bok finns beställningsbar hos den svenska bokhandeln, inklusive de stora nätbokhandlarna. I programmet ingår också att vi hanterar beställning, leverans och fakturering av din bok till bokhandeln. Eftersom vi  lagerhåller din bok på kommission innebär det att även du kan sända oss dina beställningar när du vill ha böcker levererade till läsare, recensenter osv.

I STILITS partnerprogram ingår även ISBN-nummer och EAN-kod, din bok distribueras till universitetsbiblioteken, de s.k. pliktexemplaren och kostnadsfri registrering på Bokinfo (tidigare Bokrondellen) som gör att din bok blir beställningsbar för bokhandeln. Vi skickar också din bok till Bibliotekstjänst för eventuellt lektörsutlåtande. Dessutom ingår din bok bland de titlar som marknadsförs och säljs via förlagets hemsida.

Pris STILITS partnerprogram

Grundavgiften för STILITS partnerprogram är 2.950 kr inkl mervärdeskatt.
I grundavgiften ingår:
» ISBN-nummer och EAN-kod
» Pliktexemplar till universitetsbiblioteken
» Registrering på Bokinfo (fd Bokrondellen som gör titeln beställningsbar för bokhandeln)
» Boken skickas till Bibliotekstjänst för eventuellt lektörsutlåtande
» Boken ingår bland de titlar som marknadsförs och säljs via förlagets hemsida
» Lagerhållning av en titel på kommissionsbasis

I STILITS Partnerprogram ingår även att vi tar emot beställningar på din bok, fakturerar, packar och distribuerar den samma. För det tar vi en provision på 15% av ordervärdet. Emballage, packning, fakturering etc ingår. Tillkommer gör det porto som inte kan faktureras beställaren.

Grundavgiften faktureras vid start. STILITS försäljning, provisioner och övriga kostnader redovisas på årlig basis tillsammans med avräkning/fakturering mot dig.

<< Layout och sättning :: Priser >>