Det behövs inte många stavfel förrän läsaren tappar förtroendet för din bok.  Det är viktigt att du låter flera korrekturläsa din text innan din bok går i tryck. STILITS kan också erbjuda professionell korrekturläsning av våra erfarna korrekturläsare. Normal taxa för korrekturläsning är 0,06 kr/tkn, inkl mellanslag.

Våra korrekturläsare läser din text och kontrollerar:

  1. Rättstavning.
  2. Korrekt användning av skiljetecken.
  3. Sifferutskrift på rätt sätt.
  4. Identifiera och korrigera Syftningsfel.
  5. Korrekt och konsekvent användning av förkortningar.